�?ЕКЕ ПЕСМЕ ЈОШ...

Уловила ајкула златног човечуљка.

Пу�?ти ме, рече човечуљак,

и и�?пунићу ти три жеље.

 

То је тако људ�?ки, поми�?ли ајкула,

имати неи�?пуњене жеље.

�?ли, шта мени треба?

 

Још дубље море?

�'ећа ширина?

Јачи зуби?

Лепше тело?

Шта мени треба?

Упита �?е ајкула, још једном,

за �?лучај �?ваки.

 

Поједе човечуљка,

�?а тим потврди природу �?воју,

ајкула одбрани �?воје Ја.

�"а, рече,

то ми је била жеља

до �?кора �?ам људе јела

ал' први пут �?ада

поједох човека од злата.

 

*

Камен је деда донео

из далека

и њиме обложио �?пољње зидове

куће у којој �?ам ро�'ен

Камена кућа

и црвени цреп

те два озидана димњака

 

Има ли права човек

коме је �?ве то одузето

да прашта било коме?

 

Има ли права човек

коме је то �?паљено

да буде �?рећан?

 

Има ли онај

ко је продао згариште

право

да �?е човеком назива?

 

*

Кад год поми�?лим

да у�?певам

у ономе што �?невам

тад обично побољевам,

пробудим �?е попишан

прецртан и отпи�?ан!

 

Кад год �?ми�?лим

добру фразу

и уживам у изразу

да ме не разуму �?хватим

личном патњом ја то платим

и не могу да прихватим

да �?е моме делу �?меју

геније ми не разумеју!

 

Кад год �?творим

лепу риму

па је додам �?воме �?тиху

док �?е дивим личном духу

на рамену о�?етим руку

иронију што �?е �?мешка

�?хватим ја �?ам људ�?ка грешка!

 

 

*

 

�'елики �?и ти човек

да би �?е љутио на малог људа

Паметна глава

а ја глава луда

Сујету мани због величине

то је оков који не да Човеку

да �?е вине у ви�?ине

Кад чиниш добро

не чекај хвала

прошло је време идеала

Ко�?мичка �?ила

невидљива правда

ипак ће �?тићи до твојих врата

Мало пре �?лагах

ван �?војих моћи:

К�?�" ЧИ�?ИШ �"О�'РО

�"О�'РО ЋЕ �"ОЋИ!!!

 

*

 

�"ваде�?ет година

Мене �?у ударали теретни возови

�? ви ми �?ада претите дре�?ином

Страх ме од не�?траха мог

�?ема отпора �?амо отпорно�?ти

�?ема избора �?амо произвољно�?ти

�?ема узора �?амо ништавно�?ти

У плићаку ме даве

�? океан ми је �?војевремено бив'о узак

Мада, према �?вецу и тропар

Пали �?мо �?а коња на магарца

�?екад је имао ко да те гази

Имао је и кога

�"ана�?

У цар�?тву �?лепих ћорави �?у на цени

�? нама и мени никако да �?е по�?рећи

То је зато што �?мо немоћни

�"а узмемо �?твар у �?воје руке

�?ајебемо �?е мајке олошу

Сродимо �?е �?а природом

И живимо �?рећни �?а �?витањем и �?утоном

�'ез икаквих �?тандарда

�?екад �?у ме газили брзи возови

�'ио �?ам млад и јак

Сад �?ам изнемог'о

Зато ће ме мрцине дотући дре�?ином

 

*